Rohingyar Solasol ár Hánáfíná
Soe Raza Rohingya Today
Rohingya children playing in the field in Kyar Gaung Taung village in Maungdaw township in Rakhine state. (Photo: Mail & Guardian)

Rohingyar Solasol ár Hánáfíná
 

Cidkailla dúñifíçá hazur roí dí
Aroó mozáa bor alú kesa moris kuragussó dí
Burábúrí suñça dufi makí há keladi,
Hoccá foin haitó sáaí táké gurí-gurí
Fáatíhá aílé gorurgossó luçi fiñçá dí, háí caittai-caittai gobmari
Maá-baáb dadaá-daádí dahottú bóoí beggún sabmari


Mazé-mazé fakkon fíñçá najjol dí
Kela sindí, sainna fiñçá, míçáa dí
Eid eí Qurban eí semaí gaçíi zon-zon
Berai aáñra ara-fara, noya hor finí
Guúrí-garí ziyarot goórí dadaá-daádír, ar guctír koborot
Allahr hañsé dua saí aroó beggúnór mog’ferot
Eidí tulíi berai-berai egana- guctír ghorot
Qurbanir gussó baçí aáñráa sómaj’ót


Dháan také hañjja bórá ton-ton
Baçícaá aílé maás fáai aáñrá mon-mon
Gorib manúc luúí-fíní, zaál tani goittóo zibón-zabón
Tuañngor manúc, háillá-sacáa billór mazé bóoi, baát haitóo goróm-goróm
Háillár sálóon fáináa-fáináa, húzúure haitóo búinnaá- búinnaá
Hoñntú-háar hoñntú-loór honóo sintáa naí
Heén ekkán taim Rohingyar accil aáñrar Baái


Dudu kelai, baálti kelai, moól kelai zunáafforór raitót
Harai fillí cuñrohallor zibon aáñra ghumot
Rohingyare Bengali banái diloó gufonot
Taár nófaá accilam beggun aáñrá cópponnot
Aañçí-aañçí mile-mile zaitáam aáñra eskulot
Noóbuzitáam honóo késsó diyáanot
Mog-bormar lóoi fuañjja goittam bifóotot


Cudíín aáilé miçá-miçá modhúur áam,
Zala fiçaá modhúubátor náam
Noó foó ráaibóo bañsí-takí fáan
Moraá-feraá boórí taáitó khala-cádaá záam


Aam faritáam lai-lai
Hafta-hafta bazarot zaitáam dai-dai
Haitáam aáñra gasór sabaát bóoí-bóoí,
Gobmaritam hotoó-hótaá hóoí-hóoí
Gas boraá biráar hañsar boróoí
Honé haár honé loór, fori táitóo meçid boói


Céré, céré sharifa, turunza gáas, aróo accíl hattól
Uñsol-uñsol gaasór daáb najjol
Haile aitóo hotóo bhoól
Mon-mon uzani guillá doittáam aáñra mazé baçícaár doól


Thanda-thanda doóín alír boyar háaí
Mazé-mazé ghúum zaítam, aám gastolat caça bicáaí
Fainna gula, bakkum gula, haañ gula bañngi fóoré faán
Hetalim gula, kergua gula, nolañnci gula, suñí gula feraát mazé noó aré faán
Honé saár harkí haám, bagáan boráa taám
Aité-zaíté dekítáam aáñra zamiím bóraá dhaán


Murat zai báañc háaçí, Naaf doriyat zal marí
Bou-fuoin loi táai taám hotóo ghomgorí
Hindu, Borgua, Mog, Sammua, Murung, Kúuí foróog noó gori


Dháan faágílé tutaár zaág
Házoinna óilé fáikkór dáak
Maghrib oór namaz foóri, ghórót záitáam hañçí-hañçí
Goru sóol, háañc kuçá accil zaág-zaág
Kulá-melá moidannot nóo accíl honóo báag
Beggun soittu ekku fúañre zaág-báani


Ayóo! firí zaigói Arakannot
Hodin taikkum ar ekzonnor hañccot
Gaírot aání beggun aáñrar móonot
Baní nizor ghór, aáñra hé cunáar Arakannot


Related Posts